אוהבת עד כאב,

אותו כאב כשהוא משחק

לי  בלב,

בלי לחשוב, להרגיש ולאהוב

משאיר אותי שם באוויר

ללקט רגשות ומילים

ולנסות להבין איך

כואב כשכ"כ אוהבים.