ים שלי,

קח אותי כמו גל,

אך הבטח להחזירני לכאן

כשעצבי ישטף מעלי.