כגאות לפני התפרצות,

הן מכות בי ונוטעות

שברים רבים שאינם ניתנים לאיחוי.

                                        המחשבות.