מביטה בנקודה אחת קטנה, מביטה רק בה,

לא קדימה, לא אחורה, יותר לא בוכה על מה שיהיה או היה.

לא איכפת לי משום אדם, מלבד מעצמי,

ופתאום מרגיש לי מוזר, פתאום מרגיש לי שונה,

כי הינה קרה לי דבר כה נפלא,

!!!סוף סוף אני החשובה - אני ולא איש מלבדי