לצעוד בתוך החושך כאילו הוא האור,

ללכת הלאה וקדימה, כי אין אחור.

להביט למעלה, לשמיים אל האין סוף,

להרגיש את הקרקע נשמטת תחת רגליים,

ולהאמין כאילו רק הוסרה שכבה,

כאילו הכל מכוון לנקודה אחת ברורה...

אל החושך, שהוא האור.