אותה המנגינה מתנגנת בראשי,

אותו ייאוש גמור מחלחל לו אל ליבי,

אני שוב לבד, רק עם עצמי,

המשפט: "אין לא כוחי", אינו מניח לי לנפשי,

ושוב אותו לבד,

לבד,

לבד...