אומרים אם אני אני לי מי לי...

הלבד הוא תכלית חיי בימים אלו

אין איש שגורם לי להרגיש אחרת.

הבדידות משתלטת על היום והליל,

לא נותר אדם עליו אוכל לסמוך

לא נותרה נפש אחת שתיתן לי תחושת ביטחון...

אומרים אם אין אני לי מי לי...

אז אנה אפנה ואנה אלך כשאין אני לי