פותחת את הדלת הוא עומד שם לפני,

מעיפה אליו מבט חטוף, מבט תוהה.

שואלת את עצמי אולי... אולי היום זה יקרה.

הוא בא, מתישב קצת מדברים.

יוצאים נהנים והביתה חוזרים.

נפרדים לשלום ו... הכל כרגיל

שוב כלום לא קרה, שוב תחושת החמצה...

עד מתי אוכל לשאת עוד את זאת, המועקה.