כל דרך בה אלך

כל מקום אליו אפנה

כל החלטה שממני תגיע

כל תפנית,

כל שינוי,

כל בחירה,

כל דבר

לעולם לא אצליח להבין...

איך הכל מונע ע"י הסביבה...

איך הכל מושפע מכולם...

ואיפה... איפה אני בכל הספור?