אנחנו ניפגש עם הגשם הראשון ברחוב ריק מאדם והמקום והרוח יקרבו ביננו אנחנו ניפגש עם הגשם הראשון בלילה מיוחד שבין סתיו לבין חורף ונחפש יחדו אחר מסתור משלנו שיאפשר לנו להתבונן ברחוב הריק, בגשם ו..בנו אנחנו ניפגש עם הגשם הראשון ונלמד זה את זו ... ונאהב.. ואחר כך ואנחנו קרובים אוהבים נתהה שוב ושוב מדוע זה היינו צריכים לחכות זמן כה רב עד הגשם הראשון כדי למצוא סוף סוף זה את זו... --------------- לכל המצפים לגשם הראשון....