האיש שמותו אפשר את כליאתי, אבי שחייו העניקו את חרותי.