... אנא עבדא דקודשה בריך הוא ... אנא עבדא דקודשה בריך הוא ...

אחוז בשתי ידיו ונגרר כשראשו שמוט לאדמה, גופו רפוי לחלוטין המשיך למלמל, מנותק מכאבי גופו. לא העשבים השורטים גם לא האבנים שבטשו את רגליו ולא החבטות העירו אותו מעלפון גופו ולא עצרו את שטף פיו.


הדא מג´נון גרס מבין שיניו וחבט שוב בגבו ללא הועיל. השמש עלתה עם חומו של היום והם עדיין במרחק רב מהכפר. התנגדותו או חוסר תגובתו של היהודי הכריחו אותם לסחוב את נטל גופו בואדי הסבוך. העייפות החלה להכריע אותם וכשהניחו אותו בעיקול הואדי ביקשו להיטען בשנאה ברוכנם עליו.

מבעד לצעיף האבק שכיסה את עיניו ראה פנים עטורות הילת השמש המסנוורת מעל. חיוך פשט בפניו. ... בריך שמיה דמרא עלמא, בריך כתרך ועטרך ...

אומרים שהמלאכים אינם מבינים ארמית ולכן התפילה הנישאת ליד ארון הקודש מגיע ישירות לריבון עולם. שלושת הערבים הצעירים לא הבינו אותו אבל משהו בשגב המלים העתיקות ומתיקות התפילה חילחל לנפשם. נהרת פניו שטפה מהם את הכעס והרפיון הניבט מגופו המדולדל המיס את המתח שאחז בהם מאז ראו אותו פוסע לבדו לפנות בוקר.

הם התיישבו לצידו ומנהיג החבורה הושיט לו בקבוק RC קולה מלא מים בעוד השני תומך בראשו. הוא הביט בהם ולהכרתו חדרה הידיעה שהללו אינם שלושה מלאכים שבאו להציל אותו. בעיניהם גילה חמלה מהולה בייאוש שנגע לליבו והוא הופתע שאינו חש שמץ חרדה או זעם. שוקראן פלט ולגם מהמיים המחיים.

תעל יא זלמה (גברים) פקד המבוגר שבהם וקם ואחריו השניים משאירים אותו בעיקול הואדי עם שקית התפילין, פצוע אבל חי.

דמעות חמות נטפו על האבק והדם סביב הפה הקורא ... בריך הוא ...

 


 "ודאי, הזולת חשוף לכל כוחותיי, נתון לכל תחבולותיי, לכל פשעיי. או שהוא מתנגד לי בכל כוחו ובכל התושייה הבלתי צפויה של חירותו הוא. אני מתמודד מולו. אולם הזולת יכול – ובדיוק אז הוא חושף בפני את פניו – להתייצב מולי, מעבר לכל מידה – באמצעות ההתערטלות המלאה והעירום המלא של עיניו חסרות ההגנה. באמצעות היושר, בכנות המוחלטת של מבטו. ... החיצוניות האמיתית היא במבט הזה האוסר עלי כל כיבוש. ... ההתגלות שלה אינה רק הופעה גרידא של צורה באור, המוחש או המושכל, אלא הוא מניה וביה אותו הלא המוטח בפני הכוחות. הלוגוס שלה הוא: "לא תרצח"."

עמנואל לוינס – ´הפילוסופיה ואידאת האינסוף´