פשוטה, בפשיטות ידיים. רואה יותר מדי בנות עומדות בפסטורליות של המלחמה ופושטות ידיים לאלוהים ובאחה"צ קייצי אחד אמרתי בשקט מהול בקנאה "די לתיפלות הזאת".