ובערוב היום

עת נסוג החום- החום

פרשתי על מרפסת

שמיכה דקה

וישבתי.

למולי עברו חיי

כשלונותי והשגיי

וכקינה על מחדלי

ליוותה הרוח את

הרורי.

מרחוק שמעתי תיפוף

אורות רחוב החלו להאיר

חיי לילה ניעורו בעיר

גיטרה חשמלית ניסרה

שיר.

ובעלות עמוד השחר

עת נעצמו עיני

החלו ציפורים לשיר

לשיר את שירת

חיי.