לא להתייאש!
רק להרגיש רע
רק תכשל
רק תבכה
אבל אל תתייאש.

זו פקודה
ציית מיד
אל תתייאש
כי אין לך
ברירה.