חומות הרוסות ,עיניים עייפות.

שיירה של  אנשים ,לכולם אותם פנים

גו כפוף ,שקים מאובקים.

הם יצאו מירושלים שליבם עלה באש

הם האירו מאחוריהם חורבות חיים

ואת השקר הגדול.

 

שיירות ,שיירות רבות של אנשים.

מבוגרים ,צעירים וילדים.זקן ,פיאות

חולצות קצרות וסנדלים תנכיות.

שקים מאובקים ,בגדים קרועים.

רגליים עייפות ועיניים-

עיניים נוצצות מדמעות.

 

הם צעדו במשך אלפי שנים,

נשאו על גבם שירים נשחכים

ובליבם הניגון-

עוד אבנך ונבנית,

עוד אבנך ונבנית ירושלים.