אודך, כי לי היית ככל שנתנך הזמן, בן. למוות ניתן גופך, אך מלב לעד לא תוקח. היה לי מכאן ידיד-נפש, ורוח אל רוח נשיח.