גשמי ורוחני ראיתי רוח מרקידה את הגשם, ועל כרחו הוא מחולל. אומרת לו: רקוד! רקוד במה שיש, במה שאין, חולל! והוא אוסף רגל כזו, רגל אחרת, ורוקד כמו כולם, רוקד כמו כולם.