מבט המבט שאת נותנת בי חוצה את גבולי, ונכנס, ומהלך בשבילי תוֹכי כרוזן באחוזתו. ובנסוע המבט בין כה לכה, אישיר אליו עיני, אך בנוחו יהמו כל יצורי, ואני ואיני יחדיו נלך, ולך ובך נהיה.