אל תהתל בי, אלוהים, אל תשחק איתי במחבואים. אני צריך אותך כאן לידי, במישרה מלאה. אני רוצה לשאול אותך "למה"? למה כל כך מעט מזה? למה כל כל כך הרבה מזה? אני רוצה אותך כאן בתוכי, לא מאחורי ומלפני ומצדדי, להרגיש אותך בבטן, במקום שמתרגז ראשון, במקום ששוקט אחרון, לדעת אותך בראש, במקום שמסביר הכל, במקום ששואל נכון. אל תבריז לי, אלוהים, אל תרחק ממני לעולמים.