לך הכל פשוט, כמו לא היו מכשולים. האמנם הבור הוא אך בדמיוני, ובו מבחין רק אני? לך הכל פשוט, אתה במדרון לא תחליק, ואני בהשתוממות בך אביט, מדוע ההרים רק לי כה נישאים והפסגות בעלות שיפועים מתעתעים. לך הכל פשוט, כמו חולפים החיים ובך אינם פוגעים, כאילו רק אני צריך כנגד הזרם לחתור, ואתה כבר עלית על ספינת הקיטור.