במקום שבו נגמרו המילים, עד כי הזעקה נחנקה מרוב עוצמה. במקום שבו ההתפעלות היתה כה גדולה, עד כי הבין שכל מילה רק תפגע. ברגע שבו החליט להתעלם, והסכים למחול על כבודו. ברגע שבו הבין כי עליו להכיר בקטנותו. במקום שבו לא מצא מילים לנחם, ואף לא אווה להתפס כמאולץ. בשעה שבה הפסיק לבקר ולהביע דעה הפוכה, באותה השעה בה סיים להעמיק את המחלוקת. במקום ממנו החליט לשים סייג לחכמה-   שתיקה