צפונות לבך

טמירים מעיניי

עודני מחפשת

את הדרך

אליך

 

בדרך המפותלת

אבדה לי דרכי

שלטים מאירים

בצומת דרכים

הותירו אותי

מבולבלת,

מסונוורת

 

בשולי הדרך

איבדתי עקבות

מלקטת פירורים

מקבצת נדבות

נתונה לחסדי זרים

אותם פגשתי בדרך

 

עודני הולכת

מוכת סנוורים

האהבה סימאה עיניי

איבדתי את עצמי

 

צפונות ליבי

טמירים מעינייך

עודני מתפללת

שתמצא אותי

בדרך

ללבך