מי שמנה אותך למלך?

התמלוך עליי?

כשיפחה?

הלשון אינה ממתכת

אך גוזרת היא וחותכת

ואני פצועה

שותתת דם

התשמע ?

התהייה לי לישועה?

 

אייכה??!!

 

על כל הפשעים

תכסה אהבה

ואני רואה הכל

באספקלריה המאירה

ואתה לי

משענת קנה רצוץ.

"אין תוכו כברו"

כך אמרה לי אימי הטובה

ברם, אותך כבר כתבתי

על לוח לבי הנבגד

הן אמרו חכמים

מים רבים לא יכבו את האהבה

ונהרות לא ישטפוה

אך אני כבר טובעת

מים רבים כיסו את אוזניי

עיוורו את עיניי

ומציל לי אין

 

אייכה ??!!