אתה צובע את חיי

בכל צבעי הקשת

כצייר על בד

מושח את כולי בצבעים של אור.

 

את תומתי

אתה צובע

בגוונים של ארגמן לוהט.

את נפשי

אתה צובע

בגוונים של תכלת מזכך

 

כשאתה איתי

אני נוגעת בכחול של השמיים

הכוכבים אז מאירים לי

באורה הזוהר של החמה

מרחפת בין מלאכים

השרים לי בלחש

שירים מתוקים על אהבה

 

אתה צובע את חיי

בצבעים של אושר

אתה ורק אתה

השמש בחיי