כמה פיללתי שהלילה ההוא לא יגמר

שאור השחר לא יקח אותך ממני

כמה בקשתי לטעום את טעם שפתייך

לחוש אותן נושקות בלהט את תומתי

אך האור שחדר מבעד לתריסים של חיי

לקח אותך רחוק ממני

ואני נשארתי כאן בחושך

מתפללת שוב לאהבה...