שיבולים שמניע הרוח

בזרועות פתוחות מברכים לשלום

וכן הקוץ והדרדר השחוח

נראים כחובקים עת באתי הלום

וסביבי זה השקט המבורך, הנינוח

המכיל אותי, הכל ועד תום

 

אך מעבר לאלה

עת אפסע זה השעל

כבר לא אהיה יחידה בדממה

נאבקת נואשת אנסה שוב לשמור על

שירי וצחוקי

או בעצם על מה?