טיפה זלגה לי על הלחי

השמים מכריחים אותי לבכות

כאילו שאת התסכול יוציא הבכי

כאילו שאת העצב יקחו הדמעות

 

כחול ואפור מיטשטשים

מתערבבים מבטים נואשים

משליכה את גופי

לתוךחיכו העצום

של הקור החורפי

שעדיין נשאר אטום