במקום שאליו הוגלתה

כלל לא נושבת הרוח

והיא לא מלטפת אותה

מצאה לה זמן לנוח

 

זה מקום שלא שייך

לשם או לפה או לבין

והיא מתעקשת כל כך

לצאת ממחול הטירוף של האין

 

הקרקע את רגליה פצעה

הכפות רועדות חשופות

אבל היא את המקצב כבר מצאה

ולא מסוגלת לראות

 

סחרחורת קלה

את ראשה תטלטל

וכשזה יעבור כמו תמיד

שפתיה תישך,תתרומם

תשוב לחולל

ותותיר עקבות דם להעיד