היום שמעתי את שירת העשבים

ואת הרוח לוחשת בתוכם

ואף את שירת הרועה

 

היום מצאתי ציור בעננים

ואת הטלה מקפץ בינם

ואף את דמות הרועה

 

והרועה לא היה מה שציפיתי

הרועה היה סתם אחד שמצאתי

מצוייר בעננים

ולוחש לעשבים

וחי בין אנשים

 

היום שמעתי את שירת העשבים