ליבי נשבר לרסיסים בנקודה שבין עבר להווה בגבול שבין הליל לשחר בין צלליות עורגות ונעות מאיימות להכריע כל כולי, ליבי נשבר. ליבי נרמס לאבק דק הזרוע על פני מדבר נכר המיתמר פורח ועולה בעת סערת השרב, ליבי נרמס. ליבי עמד מלכת עת ראיתי פניה בחלום הנה הפנתה אלי מבטה אך פתע נסב מבטה אחור ונעלמה כרגע חטוף בכדי שלא אוכל לזכור, ליבי עמד מלכת. מאי 2001