כשההמון פועם, היחיד הולם וכשהכל זורם גם האור דומם.