הנה הוא כאן חג החרוט מסתובב מתעקצץ צובט בישבן כולנו. חג החרוט חג החרוט הנה הוא כאן זה הזמן לרחובות לצאת ולהריע יום יבוא ויהיה משולש עד קצות תבל ירגישוהו עונשו הבטל בשישים הפך מהיות פירמידה לארבעה בנים. כן זהו כן זהו זה חג הבנים היו פעם כאלה לפני שהפכו חרוטים. חג חרוט שמיח.