למה? כשתלמד, לחזות בשקיעה, ולרעוד מסוף העולם הקרב בלי שום יכולת לברוח, להתיק עיניים. כשהזריחה, תהווה בשבילך, פלא ותקווה שמתחדשים כל יום לא בחוץ בעולם, אלא בנשמתך פנימה. כשהשתיקה, לא תהיה מבוכה, רק רגע של שיתוף, של ידיעה שכוחן של מילים הוא מוגבל. כשתדע, להסתכל באחר, ולראות אותו, ואותך, ולא תמצא שום סתירה... אזי, תהיה בידך התשובה.