פרחים של פלסטיק

על עצמי לספר לא ידעתי.. חיי לא סיפור הרפתקאות.. רק אבקש שמילים שכתבתי.. ידעו לעורר מחשבות .

שואה. חלק א

שואה. חלק ג

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה