התקווה, ככחול ים תאיר; כזרחי החמה, אלומתה תפציע. על כרבולות גלים, רוח חדשה תשיב. בין ים לשמש, רחש העתיד יפיע.