אהבה נקנית ביסורים: כדלת נטרקת בפניי מותירה אותי משתומם, כשפופרת ניתקת וקולי נקטע באחת, כדמעה זולגת מהתחום מול גנך החתום אהבה נקנית ביסורים: כיריקה עזה בפרצופי מותירה אותי נעלב מחבלת ברצון הטוב ברצון לצאת מגדרי ברצון לזנק ללהבה אל עבר האהבה אהבה נקנית ביסורים: לא ברור אם תיקנה כי אין מפתח ומחיר ואם תיקנה במחיר לא ברור אם תישאר. אולי מפניי תסתתר?.