בס"ד ער"ה ה'תשס"ד הרהורים לערב ראש השנה טרם יצאו כוכבים ולבנה טרם נפתחו שערי תחינה טרם קולו של שופר נשמע טרם יורם קול זעקת הדממה טרם עברנו כבני מרון טרם בא לפניך יום הזכרון עומדת לפניך רשה ונפחדת, אין בי מעש אין בי אין מי למוות ומי לחיים ספרים נפתחים פסקי דין נכתבים ועומדת אני לפניך כולי בושה וכלימה ככל בני אנוש בת חלוף בת שכחה ואתה הוא מלך אל חי וקים