"תפתח חלון, עכשיו תסגור! תעשה MINIMIZE, עכשיו תפתח עוד אחד... תכנס למחשב שלי... תצא... תכנס למחשב שלי... תצא... תן לרוח להכנס שיתערבב ה - DOS עם פנים..." ותודה לאלון "תפתח אלון" טל