לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי בשמי הפרטי, לא בחרתי ממש כמו כולם, אם זה כללית מושלם \ משלים פרטי? עודי קשור, רוצה קישור, לאתרים - קופות חולים. תמיד עכשיו, בכל מצב, קשר פרטי, לא משפחתי.