שיר שהחל בעצם כתגובה שלי לשירה של לאה מרחב "הים" ------------------------------------------------- ים, סלע, רוח תבניות הנוף, כל נוף אהבתנו נושב בסערת רוח אל תוך הלב אז יעל בנו דוק שיר ושורות תיכתבנה כבדרך הטבע על גבי נייר בקולמוס הלב