טובעת בים, מנסה להנצל בכל דרך. כוחותי דועכים עם כל תנועה, עם כל מילה, צעקה. טובעת בים, לבד בין הגלים בלי אחיזה. מוצפת, נחנקת. מים בכל. הים כה גדול ואני קטנה. טובעת בים... מתעוררת בבהלה מחלום, טובעת בים של דמעות.