את חטאי מזכירה

היום,

סומכת ידי על

החטאת.

 

מעלה את מחשבותי

כליל

לעולה.

 

מפרסמת את הנס

שאני,

שלמַי תודה.

 

מתקרבת אליך,

ללא שאור ודבש

מקריבה מנחתי.