איך אפשר לו לים הגדול, הנרחב לצמצם עצמו לנתיב מסומן,קבוע מראש. מרצונו שוצף הוא במירוצו לאותו העמק, בוחר הוא. להסחף למקום אותו סללו עבורו אבותיו. לוואי וידעתי לצמצם עצמי, להכנע לזרם, להקשיב לעבר. לוואי והיתה בי אותה חכמה שבטבע.