השמש, בזהביה עולה! קרני – השלום והשלווה, היא מפצת; אל המחר, את הדרוך היא לנו מאירה. במרום, היא יוקדה ולוהטת ולעתיד הזוהר, אותנו מובילה!