לריחות - האביב בתפרחת, ביום שטוף שמש - התקווה, מעל רייכסטאג מובס, נַף והתנוסס דגל, של סוף המלחמה הנוראה. דגל - הניצחון, הטבוע בדם הקורבנות המהול בגבורת - חַיל, מעל חורבות - התופת, ארגמנתו הזדקרה. העמים, שהיו על בלימה, מעל פי - הפחת, אזרו עוז, בגברם על הצורר; עמדו איתן, כצור ופֶלֶד, מול נחילי - הגוזר. הם ניצחו את האוייב הבלתי - מנוצח עד - כה; עד יום - הניצחון, אלפי - קילומטרים של דרדר וחתחתים, עברו - הם; מסטאלינגרד דרך מבואות - מוסקבה צעדו. בלהטה של אש, צלחו דניפר; כל אירופה והעולם, שיחררו!