מן ההפקר, העולם נמק; ערפילי - תוהו ובוהו נשרע, מעל התבל. הכל נהרס ואל עברי פחת צונח; אושיות - פלדה, כבירניות קלף, נופל. סדרי עולם ישנים, באש בלייה עולים בלהט. היציבות והשלווה, על סלע הפורענות - נפיץ. הכל סביב, סחרחר בסער; אש - המרד, המהומה מצית!