לזכרם של ילדי משפחת זר אביב, לירון ונויה, שנרצחו בפיגוע במסעדת "מקסים" כה מעט ראית את העולם ופלאיו זר אביב ונוי נחל הזורם בעמק, תלמי שדות המשק כה מעט ראית ואת כזר אביב בניצן ראש תפארתו הקמל בעונת סתיו משיר באחת עליו כה מעט ראית גשם, שלג, חום רוח דרום, רוח צפון ואת לא נגעת כי ביד זד נגדעת ובאחת נדמת