אדמת לבי הסוער מוכת צחיחות חרוצה ובקועה חרולים ודרדרים בצל הגשם אין ארץ תשוקותיי מצפה שנים למטר רואה ענני חלוף והם חולפים ועולים אל ההרים הירוקים מטילים בהם ברכה רבבי טל ומטר עד כי הנהרות יעלו על גדותיהם ואדמת לבי הסוער בבצורת שנים סדוקה, גלמודה רטובה מדמע