זו הפסגה, עבור רבים כה נגישה אך לי, הינה כה רחוקה זו, נחשקת היא כאשה. כבשתי פסגות גבוהות ורמות ובהן בקעתי את המטרות אך לזו הפסגה רצופה הדרך מהמורות. לא חפץ לי בה ולא אחפש צרות אולי אתור לי אחר פסגות אחרות בהן אמצא לי גדולות ונצורות. הנחשלים והמזדנבים כבר בראשה נהנים מנופה, זיווה ודבשה אולם אני המנוסה ובעל הקבלות נכשלתי ומעדתי בשל אבנים קטנות כנוגע לא נוגע כגשם זלעפות שבקרקע אינו פוגע. לא חפץ לי בה ולא אחפש צרות אולי אתור לי אחר פסגות אחרות בהן אמצא לי גדולות ונצורות. 2000-8